Egipat

 

Egipat je zemlja veličanstvenog nasleđa, grandiozni i monumentalni prostor početka ljudske civilizacije, na obalama i delti moćne reke Nil, sa civilizacijom starom više od 5000 godina. Egipat je i prva turistička destinacija na svetu. Još su stari Grci i Rimljani pohodili ovu zemlju u potrazi za avanturom i odmorom, pre svega zbog spomeničkog nasleđa i čuda antičkog sveta, ali i zbog suve i prijatne klime. Egipat nije samo istorija, spomenici i piramide. Egipat je i jedinstveno Crveno more, luksuzni hoteli i restorani, ronjenje, noćni život, romantično krstarenje Nilom, kulturne, sportske i poslovne manifestacije, doživljaj orijentalne trgovine. Egipat buja životom, uzbuđjenjem, kretanjem, mirisima, zvukom i nezamislivim kontrastima.

 

Krit

Krit

Krit

Krit