Prtljag

Maksimalna težina ručnog prtljaga treba da iznosi do 8 kg, dimenzije 55x40x23, a predatog prtljaga 20kg, odnosno 30kg u biznis klasi. Višak prtljaga naplaćuje se od 6 EUR po kilogramu. U zavisnosti od dužine leta, destinacije I klase, u avionu je dostupan besplatan ketering I štampa, a na dužim letovima možete kupovati u tzv. “airborne” Adria Shop-u. Kompanija se ponosi svojim bogatim iskustvom I radom u multi-etničkom I multi-kulturalnom okruženju.