Prtljag

Ručni prtljag ne sme da prelazi dimenzije 55x40x20cm i težinu od 8kg, ili 10 sa laptop računarom. Putnici u ekonomskoj klasi u tri najniže tarife imaju pravo na jedan komad prtljaga, sa specijalnim tarifama na dva i mogu dodatno poneti jedan laptop ili žensku torbicu.

Za predati prtljag je besplatan prevoz jednog komada prtljaga maksimalne težine do 23kg u ekonomskoj ili dve torbe po 32kg u biznis klasi. Dodatna naplaćivanja zavise od korišćene tarife. Višak prtljaga naplaćuje se od 70 do 250 evra, a to važi i za prevoz sportske robe. Moguć je i prevoz kućnih ljubimaca, čija težina zajedno sa transporterom ne sme prelaziti 6kg, a naplaćuje se od 30 do 100 za prevoz u kabini, odnosno od 75 do 150 za prevoz u prtljažniku.