Prtljag

Prevoz ličnih stvari putnika uračunat je u cenu avio prevoza. Prtljag putnika može sadržati samo one stvari koje su potrebne za lično korišćenje, nošenje i upotrebu tokom puta. Dozvoljena količina prtljaga uslovljena je cenom koju će putnik platiti. 

Plaćena tarifa za višu klasu prevoza dozvoljava i veću količinu besplatnog prtljaga. Na linijama Air Serbia, prevoz ovog prtljaga vrši se po težini. Prema plaćenoj klasi prevoza putnici imaju pravo na 40 kg prtljaga u poslovnoj klasi, odnosno 30 kg u ekonomskoj klasi prevoza. Deca od 2 do 12 godina imaju pravo na istu količinu prtljaga kao odrasli. Deca do 2 godine starosti imaju pravo na 10 kg besplatnog prtljaga.

Kod putovanja u SAD i Kanadu, gde se prevoz vrši preko nekoliko prevoznika, prtljag se prevozi po komadu. Ukoliko se na samom aerodromu pre poletanja utvrdi da putnik poseduje veću količinu prtljaga od dozvoljenog, dužan je da na licu mesta plati za višak prtljaga i za to dobija odgovarajući dokument. U predatom prtljagu ne smeju se prevoziti lomljivi predmeti, lako kvarljive materije, novac, nakit, predmeti od plemenitog materijala, kompjuteri, predmeti visoke tehnologije, hartije od vrednosti, obveznice i druge dragocenosti, poslovna dokumenta, pasoši i ostala lična dokumenta.

Ukoliko se bilo koji od navedenih predmeta bude nalazio u predatom prtljagu, Air Serbia neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje.