Prtljag

Sav putnički prtljag, uključujući i ručni prtljag mora biti prezentovan na prijemu. Dozvoljena težina prtljaga koji putnik može uneti sa sobom u kabinu za biznis klasu je 12, a za ekonomsku 8 kilograma. Dozvoljena težina prtljaga koju putnik može predati na čuvanje u odeljku za prtljag iznosi 30 kilograma za biznis, a 20 kilograma za ekonomsku klasu. Cena prenosa obe vrste prtljaga uračunata je u cenu karte, dodatno se naplaćuje prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu i dimenzije. .