Prtljag

Za predati prtljag British Airways primenjuje oba prtljažna koncepta: težinski i komadni. Besplatan prtljag zavisi od putne klase. U ekonomskoj putnoj klasi (World Traveller, Euro Traveller) dozvoljena je jedna torba maksimalne težine 23 kg. Ekonomska plus klasa (World Traveller Plus) dozvoljava dve torbe od kojih svaka može imati maksimalno po 23 kg. U biznis klasi (Club Europe, Club World) putnicima se besplatno prevozi dve torbe sa po maksimalnih 32 kg a u Prvoj putnoj klasi (First World Class) putnici mogu poneti tri torbe od kojih svaka može imati po 32 kg. Dozvoljene dimenzije torbe su: 90x75x43 cm. Za prekomernu težinu torbe (23kg u ekonomskoj i 32 u biznis klasi) putnici moraju na aerodromu da doplate 30 funti odnosno 40 dolara u SAD. Maksimalna težina torbe ne može da pređe 32 kg. Ukoliko iznosi više od toga mora se predati kao kargo.