Flota

U svojoj floti, China Airlines poseduje 69 aktivnih aviona prosečne starosti 9,9 godina: Airbus A330 (22), Airbus A 340 (6), Boeing 737 Next Gen (10), Boeing 747 (31). China Airlines je avio-kompanija koja poseduje jednu od najvećih flota Boeing-a 747-400F. U tri osnovne klase (Prva, Biznis i Ekonomska), CAL u biznis klasi ima tri podvarijante, koje obeležava sa: Dynasty Supreme (samo na A330 i A340), Dynasty Supreme Regional i Dynasty Class. Frequent flyer program China Airlines-a nosi naziv Dynasty Flyer, a njegova tri nivoa su Gold, Emerald i Paragon.