Prtljag

Ručni prtljag:
Svako lice ima pravo da uzme jedan predmet prtljaga težine max 6kg u kabini, kao ručni prtljag(takođe važi i za decu do 2 godine starosti). Ne sme se prekoračiti dimenzije 55x40x20cm. Pored ručnog prtljaga, takođe može da se ponese mala torba, laptop besplatno. Zbog bezbednosnih razloga, ručni prtljag mora biti izmeren pre ulaska u avion, jer je potrebno da težina ručnog prtljaga ne prelazi 6kg.