Prtljag

Češka aviokompanija garantuje za minimum 23 kg predatog prtljaga+ 8 kg ručnog prtljaga besplatno. Prevoz putnika je besplatan ukoliko zadovoljava odredženu težinu i veličinu. Odrasli putnici mogu nositi prtljag koji ispunjava sledeće uslove:

  • Biznis klasa: 2 torbe, svaka do 32 kg/158 cm maksimalno
  • Ekonomska klasa: 1 torba, maksimalno do 23 kg/ 158 cm
  • Ako putujete sa detetom ( uzrasta do 2 godine), imate pravo da poverite torbu za njega težine do 10 kg, sa ukupnim maksimalnim dimenzijama dodavanja do 115 cm, i presavijena kolica.
  • Dete uzrasta od 2 do 12 godina (sa svojim sopstvenim sedištem), ima prava da poveri prtljag istih dimenzija kao odrasli putnici.