Flota

Emirati- posluje sa mešovitom flotom Airbus-a I Boeing-a, i to je jedan od samo devet aviokompanija koje rukovode flotom sa širokom karoserijom aviona, čije centralno mesto zauzima Boing 777. Emirati takođe ima porudžbine za 90 Airbus A380 c, od kojih su 20 već u službi, I postao je drugi operator Airbus A380-800, nakon Singapur Airlines, kada je njihov prvi avion dostavljen 28. Jula 2008. Godine.
Rangira se među 10 najboljih prevoznika u svetu u pogledu prihoda I putničkih kilometara, a postala je najveća aviokompanija na Bliskom Istoku u pogledu prihoda, veličine flote I broju putnika u 2007-oj. Emirati je izgradio snažan brend kao lider u vazduhoplovnoj industriji, posebno u pogledu usluga izvrsnosti,, I sa veoma brzim rastom, zajedno sa doslednom profitabilnošću.