Prtljag

Emirati ima jednu od najvelikodušnijh politika za prtljag u svetu. Kada letite sa Emiratima odobreni prtljag:

  • 30 kg u ekonomskoj klasi
  • 40 kg u poslovnoj klasi
  • 50 kg u prvoj klasi

 

Za destinacije u Severnoj i Južnoj Americi, važe posebna pravila za prtljag: za Severnu Ameriku su dozvoljene dve torbe do 23 kg u ekonomskoj klasi, I dve torbe , svaka do 32 kg u prvoj klasi, odnosno poslovnoj. Za Južnu Ameriku, dozvoljene su 2 torbe , svaka do 32 kg u svim klasama.