Prtljag

Dozvoljene dimenzije ručnog prtljaga su 56x45x25cm, a dozvoljena je i po jedna lična stvar. Putnici koji nemaju ručni prtljag mogu se prvi ukrcati u avion. Dva komada prtljaga dozvoljena su putnicima biznis plus kategorije. Predati prtljag ne sme imati više od 23kg i 158cm ukupnih dimenzija. Za smanjenu ekonomsku klasu dozvoljen je jedan komad, za proširenu ekonomsku i biznis klasu dva, a za biznis plus tri komada predatog prtljaga.