Prtljag

Dozvoljen je jedan komad ručnog prtljaga težine do 10kg i dimenzija do 55x40x20cm. Za predati prtljag primenjuje se težinski koncept, tako da je u ekonomskoj klasi dozvoljeno do 20kg besplatnog prtljaga po putniku, a u biznis klasi do 30kg. Specijalni prtljag može imati težinu do 15kg ili zbirnu dimenziju do 140cm i zavisno od linije i klase doplaćuje se od 25 do 130 evra.

Detaljni uslovi:

https://montenegroairlines.com/home/gornja_navigacija/informacije_i_servis/prtljag.html