Prtljag

Putnicima je dozvoljeno da sa sobom u avion unesu jedan komad ručnog prtljaga I manju torbu sa ličnim stvarima/dokumentima (mala ručna torba ili torba sa laptop uređajem), ali se mora voditi računa o tome da ona staje u prostor ispod sedišta. Maksimalna težina I dimenzije ručnog prtljaga iznose 55x40x23, odnosno 10kg. Predati prtljag se naplaćuje po ceni od 10 EUR po komadu, a dozvoljeno je čekirati do 2x20kg, dok se višak naplaćuje po ceni od 8 EUR po kilogramu.