Prtljag

Vredni dokumenti i nakit, elektronska roba, kao i predmeti koji se mogu slomiti ne treba da budu u prtljagu. Pegasus Airlines nije odgovoran za ručni prtljag. Pegasus Airlines ne prihvata nikakvu odgovornost za štete kao što su:

  • Manje ogrebotine i rupe,
  • Vlažan ili mokar prtljag,
  • Štete na točkovima i ručkama.

U skladu sa propisima EU, maksimalna težina po komadu prtljaga je 32kg. Kod ručnog prtljaga svakom putniku je dozvoljeno da nosi prtljag težine najviše 8kg.