Prtljag

Maksimalna težina I dimenzije ručnog prtljaga ograničeni su na 7kg I 115cm, dok predati prtljag može najviše težiti 1x23kg. Višak prtljaga naplaćuje se od 28 € po komadu.