Prtljag

Količina prtljaga zavisi kako od destinacija tako i od klasa kojom putnici putuju. Kolicina prtljaga kod prve klase (First Class) ne sme da prelazi 40kg, kod biznis klase (Business Class) 30kg, a kod ekonomske klase (Economy Class) 23kg. Kod ručnog prtlajga putnik sa sobom može da ponese dve stvari koja ne smeju da prelaze količinu od 17kg i dimenzije od 50 x 37 x 25 cm. Lične stvari kao što su tašne, kamere ne računaju se kao dodatak ručnom prtljagu. Ako putnici nose laptop i laptop torbu moraju uklopiti u kolicinu koja odgovara ručnom prtljagu. Tečnost u ručnom prtljagu koji putnici nose mora da bude do 100ml, ako budu preko 100ml neće biti prihvaćeni.