Flota

U floti ovog prevoznika dominantni su Erbas aviona, čijih sedam modela koristi, a brojni su i Boingovi avioni, kojih ima četiri modela. Poslednji na listi je Bombardier CRJ900. To ukupno čini 140 aviona.