Prtljag 

Ručni prtljag najviše sme da obuhvata dimenzije 55x40x23cm i težinu do 8 kg, a u biznis klasi je dozvoljeno dva komada ovih dimenzija i težine. Maksimalna ukupna dimenzija predatog prtljaga je 115cm, a težina do 23kg. Zavisno od tarife odnosno klase, moguće je predati jedan ili dva komada prtljaga.