Prtljag

Što se prtljaga tiče, težinski koncept se primenjuje na svim letovima osim ka SAD i Brazilu. Po njemu putnici mogu da predaju besplatno 20 kg prtljaga ako putuju u ekonomskoj klasi, 30 kg u biznis klasi i 40 kg u prvoj klasi i apartmanima. Putnicima ekonomske klase, Singapore Airlines dozvoljava unošenje jednog komada ručnog prtljaga u putničku kabinu, maksimalnih dimenzija 115 cm i težine 7 kg. Putnicima viših klasa dozvoljeno je da ponesu dva komada ručnog prtljaga. Kao ručni prtljag u kabinu se mogu uneti torba sa točkićima (trolley) dimenzija: 55 x 40 x 20 cm, vreća za odela maksimalnih dimenzija 115 cm i da debljina ne prelazi 20 cm kao i aktovka maksimalnih dimenzija 50 x 40 x 20 cm. Naplata viška prtljaga po zonama primenjuje se tamo gde važi težinski koncept. Doplata iznosi od 8 do 60 američkih dolaza po kilogramu viška. Singapore Airlines ima veoma komplikovan sistem naplate specijalnog prtljaga. Sportska oprema (golf, surf, ronjenje, bicikli) naplaćuje se kao višak prtljaga po kilogramu s tim da se za prvih 15 kg naplaćuje samo za 6kg. Doplata za višak je 8 dolara, pa će za prvih 15 kg ove opreme biti naplaćeno 48 USD (6 kg x 8 USD). Svaki kilogram preko prvih 15 kg se naplaćuje po redovnoj tarifi koja je 8 USD/kg. Narednih 5 kg će tako biti naplaćeni u iznosu od 40 USD. Izuzetak od ovog pravila se primenjuje kod opreme za skijanje gde se za prvih 15 kg naplaćuje kao tarifa za 3 kg (3 kg x 8 USD) odnosno 24 USD a zatim za svaki naredni kilogram se naplaćuje redovna tarifa od 8 USD /kg