Prtljag

Cenovnik usluga organizovan je u 4 tarifna sistema:

SkySaver,
SkySurfer,
SkyWorker i
SkyExecutive.


U zavisnosti od tarife, ograničenje za ručni prtljag kreće se od 8 – 16 kg, za predati od 15 – 20 kg, dok se dodatni prtljag naplaćuje po ceni od 8 EUR po kilogramu. Za decu od 2 do 11 godina cene su 30% niže. Od usluga tokom leta dostupan je SkyBistro u svim klasama I SkyBistro All Inclusive u SkyExecutive klasi. Takođe, u cenu karte je uključeno I korišćenje IPad-a na zahtev, dok je korišćenje slušalica uključeno u cenu karte samo u SkyExecutive klasi.