Prtljag

  • Ručni prtljag

Maksimalne dimenzije ručnog prtljaga ne smeju da prelaze 115cm, ili 55x40x20cm. U ekonomskoj klasi je dozvoljen jedan komad do 8kg, a u Executive klasi dva komada do 16kg.

  • Predati prtljag

Predati prtljag se računa po komadima, a sveukupna težina ne sme da prelazi 32kg.