Fly Fly Travel - Franšiza

O fransiznom paketu

O fransiznom paketu

Zasto Fly Fly Fransiza

Fly Fly Travel je kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv na budućeg primaoca franšize.

Cene fransiznih paketa

Cene fransiznih paketa

Ustupanje fransize

Novina u franšiznom poslovanju Fly Fly Travel-a, po čemu se razlikujemo od drugih franšiznih koncepata u Srbiji, pa i u regionu, jeste ustupanje franšizne jednice.

Koga trazimo

Primalac franšize (franšizer) je pravno ili fizičko lice koje potpisom posebnog ugovora prihvata jedan sistem rada koji od sada čini njegov sistem poslovanja. Tako ulazi u lanac distribucije koji ima prepoznatljivo ime. Franšizer je nezavisan preduzetnik

Kako do fransize

Nakon uredno popunjenog i poslatog upitnika očekujete poziv i zakazivanje sastanka, ukoliko ste prošli prvu selekciju

Kontakt

Kontakt

Franšizno poslovanje

Franšizing se najčešće definiše kao sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća povezanih franšiznim ugovorom. Franšizing se javlja kada kompanija - vlasnik proizvoda i usluga (davalac franšize) pruža mogućnost određenoj osobi ili grupi (primaocu franšize) da distribuira njegove proizvode ili usluge, koristi njegovo ime i znak, kao i poslovni sistem, a primalac franšize se obavezuje da ce poslovati pod tačno određenim uslovima.

Prezentacija

Fly Fly Travel je sa Vama od 2009. godine. Svoj brend jačali smo u oblasti vazduhoplovne industrije i turizma sa primarnim fokusom na prodaji avio karata.

Upitnik

Fly Fly Travel veliku pažnju posvećuje odabiru kandidata za primaoce franšize. Primaoci franšize treba da budu poslovno orijentisani, lojalni, spremni na naporan rad, timsku igru i poštovanje standarda kompanije. Takođe, veoma je važno da ste i Vi uvereni da je odabir naše franšize pravi izbor za Vas. U skladu sa tim pozivamo Vas da ispunite sledeći upitnik.

Ponuda fransize

Fly Fly Travel je osnovan 2009. i za samo tri godine postojanja uspeo je da se pozicionira kao jedna od vodećih Agencija za prodaju avio karata u Srbiji.