TERME PTUJ TERMALNI ODMOR - 3 Noci 4 Dana

1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle prema uplaćenoj rezervaciji.
2 – pretposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema hotelskim pravilima

  Do 11.08.2017 // 15.08-27.10 // 05.11-22.12.2017.
 Period boravka: 4 DANA / 3 NOĆI 
Grand hotel Primus 4*  299€ ZA DVE OSOBE PO PAKETU 

 

Paket uključuje:

 • Smeštaj na bazi usluge polupansion
 • Smeštaj u  economy sobi sa fr.krevetombez mogućnosti dodatnog kreveta!
 • Ulaz u bazene i saune u Termalnom parku
 • Neograničeno kupanje u hotelskim bazenima Vespasianus
 • Upotrebu ogrtača za kupanje
 • Besplatan pristup internetu u holu hotela
 • Besplatan parking

 

Paket ne uključuje:

 • Boravišnu taksu koja iznosi 1.27€ dnevno po osobi – plaćanje na recepciji hotela
 • Prijavu koja iznosi 1.50€ po osobi – plaćanje na recepciji hotela
 • Prevoz koji je moguće organizovati naknadno (mini kombi od vrata do vrata)
 • Doplate za jednokrevetnu sobu – radi se na upit

Važne napomene

Cena važi samo u periodima nedelje na petak // smeštaj moguć samo za dve osobe

Opšte napomene

 • Organizator putovanja je Turistička agencija Fly Fly Travel, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 4,OTP licenca br. 598/2010
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu.
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
 • Maloletni putnici, koji ne putuju u pratnji roditelja, prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost  oba roditelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

Upit

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

Grand Primus

Address:
Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenia

Grand Primus website

Hotel Grand Primus je smešten u Ptuju, koji je najstariji grad u Sloveniji. U ponudi ima veliki spa centar sa bazenima, restorane u sklopu objekta u kojima se služe vrhunska jela i fitnes centar. Na raspolaganju vam je besplatan kablovski internet.