Hotel Sloboda - Individualni polasci - 1 Noci 2 Dana

Boravak na bazi izabranog broja noći sa izabranom uslugom
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle 14:00 h prema uplaćenoj rezervaciji. 
2 – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. 
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema paketu do 12.00h 

 

Cena za 1 osobu

Cena za 2 osobe

Standard soba

59 EUR

74 EUR

Deluxe soba

69 EUR

84 EUR

Premium soba

79 EUR

94 EUR

                                                                       Cenovnik važi od 08.03.2017.

U cenu je uračunato :  

 • Noćenje sa doručkom al la carte
 • Prijava gostiju u hotel u 14h, odjava iz hotela u 12h

U cenu nije uračunato :

 • Boravišna taksa od 70,00 RSD i osiguranje od 20,00 RSD
 • Prevoz nije uključen u cenu, postoji mogućnost doplate

Opšte napomene

 • Organizator putovanja je Turistička agencija Fly Fly Travel, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 4,OTP licenca br. 598/2010
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu.
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
 • Maloletni putnici, koji ne putuju u pratnji roditelja, prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost  oba roditelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

Upit

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

Sloboda

Address:
Kneza Miloša 1, Šabac, Serbia

Sloboda website

Hotel Sloboda Sabac se nalazi u Šapcu i nudi zatvoreni bazen, velnes centar, besplatan privatni parking i moderno uređene smeštajne jedinice sa besplatnim bežičnim internetom. Gostima su takođe na raspolaganju kazino, bar i restoran u okviru objekta.