Budimpešta - 2 Noci 3 Dana

1. Beograd – Novi Sad – Budimpešta – razgledanje grada – mađarsko veče

Polazak iz Beograda oko 06:00 časova sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 07:00 časova(proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu oko podneva, polazak na razgledanje grada. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, Andraši bulevar, crkva Matije Korvina, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, Citadela.... Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. Smeštaj u hotel. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Mađarsko veče u nacionalni restoran sa folklorno – umetničkim programom. Noćenje.

2. Budimpešta – Tropikarijum – krstarenje Dunavom

Doručak. U prepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Tropikarijuma i poznatog tržnog centra Campona. Slobodan dan. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Noćenje.

3. Budimpešta – Sentandreja – Novi Sad – Beograd

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do Sentandreje. Po dolasku obilazak Sentandreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. U poslepodnevnim časovima povratak u Budimpeštu. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim časovima. (Kraj usluga )

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 15 € odrasli / 10 € deca
 • Mađarsko veče u nacionalnom restoranu (sa večerom) – 25 € odrasli / 20 € deca
 • Vožnja brodom Dunavom – 15 € / 10 € deca
 • Sentandreja 10 € odrasli / 5 € deca
   

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Smeštaj iz ove ponude registrovan je,pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar,TV, klima uređaj ...)
Uskrs 06.04. - 08.04.2018 Hotel 3* Specijalna ponuda 59€
Hotel 3* 69€
Dan rada 30.04. - 02.05.2018 Hotel 3* Specijalna ponuda 69€
Hotel 3* 79€
Proleće 18.05. - 20.05.2018 Hotel 3* Specijalna ponuda 59€
Hotel 3* 69€ 
Leto 22.06 - 24.06.2018 Hotel 3* Specijalna ponuda 59€
Hotel 3* 69€
Leto 17.08. - 19.08.2018 Hotel 3* Specijalna ponuda 59€
Hotel 3* 69€

Cena aranžmana izražena je u eur po osobi.

Aranžman obuhvata

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom) 
 • smeštaj u Budimpešti (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama 
 • obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada ) 
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana 
 • usluge licenciranog pratioca grupe
   

Aranžman ne obuhvata

 • ulaznice i fakultativne izlete 
 • individualne troškove
 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka
   

Način plaćanja

 • Uplata akontacije 30% prilikom rezervacije, ostatak 70 % najkasnije 15 dana pre polaska gotovinom, karticama ili uplatom na račun


Doplate

 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana 


SOPSTVENI PREVOZ: 

 • CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 20 € (odrasli) i 10 € (deca od 2-12 god.) 
 • UKOLIKO PUTNICI KORISTE SOPSTVENI PREVOZ ZA POLASKE U JANUARU I FEBRUARU, CENA  ARANŽMANA SE NE UMANJUJE 
 • pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje 
 • postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)


POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): 

 • NOVI SAD – polazak sa parkinga kod Lokomotive 
 • OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,  restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom) 
 • DOPLATA POVRATNOG TRANSFERA ZA POLASKE IZ MESTA:  Niš, Aleksinac


Popusti

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu) 
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu) 
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

Opšte napomene

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo
 • Mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Turistička agencija FLY FLY TRAVEL licenca OTP 598/2010 nastupa u svojstvu posrednika. Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA Travel, licenca OTP 107/2016 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Upit

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

Omnibusz

Address:
Üllői 108

Omnibusz website

Povoljan hotel Omnibusz je smešten pored Međunarodne autobuske stanice Nepliget i na 300 metara od stanice metroa, koja nudi vezu sa centrom grada u roku od 5

Benczur Hotel

Address:
Benczur u. 35

Benczur Hotel website

Hotel Benczur je smešten u diplomatskoj četvrti Budimpešte, na mirnom mestu u centru ovog dinamičnog grada. U ponudi ima lep vrt i restoran. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu.

Oriental Hotel

Address:
Fáy u. 61

Oriental Hotel website

Oriental Hotel leži samo 20 km (12 milja) od aerodroma u Budimpešti i udaljen je samo 3 km (1 milje) od centra grada. U njemu ćete naći razne usluge, kao što su: Restoran, Room Service, Bar, Recepcija otvorena 24 sata, Novine, Sobe za nepušače, Perionic