Društvena odgovornost

Fly Fly Travel je od osnivanja društveno odgovorna kompanija koja svojim aktivnostima učestvuje u životu lokalne zajednice. Naše društveno-odgovorne aktivnosti usmerene su u nekoliko pravaca. Na prvom mestu to su naši zaposleni, o čijem profesionalnom i ličnom razvoju brinemo kroz obuke, career development centar i savetovalište. Pored toga ponašamo se ekološki odgovorno, brinemo o životinjama i učestvujemo u humanitarnim akcijama. Na ovaj način pokušavamo ne samo da damo doprinos već i da motivišemo druge da nam se pridruže.

ZAPOSLENI

Fly Fly Travel praksa i obuka

Fly Fly Travel je jedna od retkih kompanija koja daje šansu ljudima bez radnog iskustva. Kompanija je poznata po tome što praktikantima pruža mogućnost zaposlenja. Neki od naših najproduktivnijih i najboljih zaposlenih su upravo posao dobili putem prakse. Pored toga, Fly Fly Travel organizuje treninge za zainteresovane kandidate i obučava ih za prodaju avio karata i aranžmana.

Razvoj zaposlenih

Fly Fly Travel na nedeljnom nivou organizuje interne treninge.

Obuke se organizuju na temu avio karata i aranžmana, ali se treninzi organizuju i za one zaposlene koji žele naučiti nešto više o finansijama, o pravnim pitanjima i koji žele poboljšati svoju kompjutersku pismenost.

Pored toga, HR tim Fly Fly Travel-a organizuje i niz soft skills treninga (veštine rukovođenja vremenom, menadžerske veštine, veštine komunikacije, itd).

Sem internih, stavlja se fokus i na eksterne obuke. Kako smo najviše usmereni na avio karte, jasno je da zaposlene u prodaji upućujemo na licencirane kurseve za savladavanje softverskih paketa za rezervaciju i prodaju avio karata. Naravno, to nije sve. Zaposleni pohađaju i mnoge druge eksterne treninge (od reagovanja u kriznim situacijama do kurseva menadžerskih veština). Zaposlene smo, takođe, upućivali na niz kurseva jezika. Poslednji od njih bio je kurs turskog jezika, što je koristilo kako samim zaposlenima, tako i celoj kompaniji, jer je olakšalo komunikaciju sa našim poslovnim partnerima iz Istanbula.

Interna komunikacija i otvorenost za ideje

Fly Fly Travel se ponosi svojom organizacionom strukturom, koja pokušava da maksimalno umanji razlike između zaposlenih i njihovih nadređenih. Redovno se organizuju sastanci između različitih sektora, uvremenjeno se svi obaveštavaju o promenama, a kolege se neretko sastaju i van kancelarije. Povremeno se održavaju sastanci čitavog kolektiva, na kojima su svi pozvani da iznesu svoje mišljenje, probleme ili ideje.

Pored ovih sastanaka, zaposleni se redovno pozivaju na davanje ideja. Menadžemnt je uvek raspoložen da sasluša zaposlene i svaka dobra ideja biva realizovana jako brzo.

Coaching i savetovanje

Svakog petka je za zaposlene otvoren termin za coaching i savetovanje. Naravno, etika ne dozvoljava da se bavimo teškim temama, ali naša koleginica, psihološkinja, je tu da porazgovara o svakodnevnim problemima i da posavetuje zaposlene o bilo čemu.

Fly Fly Career Development Center

U okviru kompanije funkcioniše i naš interni centar za razvoj karijere. Ovo je mesto gde zaposleni, ali i menadžeri, mogu dobiti informacije o načinima razvoja svoje karijere. Zaposleni zajedno sa HR timom razmatraju putanju svoje karijere, svoje karijerne ciljeve i načine na koje do istih mogu doći. U okviru Centra zaposleni mogu dobiti i informacije o potencijalnoj promeni svoje karijere.

Fly Fly Atmosfera i organizaciona klima

Kompanija Fly Fly Travel je ponosna na svoju organizacionu klimu. Zaposleni to često opisuju kao radno, ali porodično okruženje. Kompanija se zaista trudi i puno ulaže u to da održi atmosferu pozitivnom. Novozaposleni se lako uklapaju u kolektiv, kolege lako sklapaju prijateljstva i nastavljaju da se druže i van radnog mesta. Ne smemo zaboraviti da napomenemo da je možda za dobru atmosferu i zaslužna čokolada, koje uvek ima u izobilju u svakoj poslovnici.

EKOLOGIJA

Svesni smo otiska koji ostavljamo na našu planetu i u svakom pogledu se trudimo da on bude što zeleniji. Kompanija Fly Fly Travel, u saradnji sa udruženjem za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad ŽIVIMO ZAJEDNO, prikuplja papirni otpad i plastičnu ambalažu za reciklažu.

Ovim se postiže dvostruka dobrobit. Sa jedne strane se brine o životnoj sredini, a sa druge strane se pomaže članovima udruženja ŽIVIMO ZAJEDNO. Fly Fly Travel se namerno odlučio za saradnju sa ovim udruženjem, kako bi pomogao njihovom cilju i kako bi se povećala vidljivost i prisustvo njihovih korisnika.

Želimo svima da pokažemo da stvarno možemo (i da treba) da ŽIVIMO ZAJEDNO. Korisnici udruženja (najčešće) jednom nedeljno obilaze naše poslovnice, sakupe reciklažni materijal i uvek ostanu malo da se druže sa našim zaposlenima.

PET FRIENDLY

Poslovnice Fly Fly Travel-a su „pet friendly“ sa izuzetkom poslovnice na aerodromu „Nikola Tesla“ zbog restriktivnijeg kućnog reda onih sa kojima delimo poslovni prostor. U sve ostale poslovnice putnici su dobrodošli da dođu sa svojim ljubimcima, a neretko se dešava da u danima visokih ili niskih temperatura životinje bez doma pronađu utočište u nekoj od naših poslovnica.