O fransiznom paketu

O fransiznom paketu

 

Utvrdite svoju investicionu moć. Važno je da unapred odlučite o ukupnom novčanom ulogu koji zaista možete sebi da priuštite.

Odlučiti se za oblik franšize. Kompanija Fly Fly Travel omogućava sve tipove franšiznog ugovora. Sve tipovi ugovora su na snazi tri godine. Pre samog ugovora pristupa se ugovoru o poverljivosti. Ovim ugovorom primalac franšize potvrđuje da su sve informacije koje je davalac franšize dostavio strogo poverljive i da se s njima treba tako postupati. Shodno tome, primalac franšize ne sme neposredno ili posredno otkriti poverljive informacije nijednom trećem licu.

Single unit franšizni paket. Pristupanjem ovom tipu franšiznog paketa poslujete pod našim imenom samo u jednoj poslovnoj jedinici. Ovo je najčešći oblik franšiznog poslovanja, a u poređenju sa ostala tri, i najjeftiniji.

Master franšizing su franšizna prava koja uglavnom podrazumevaju ekskluzivnost na jednoj većoj teritoriji, a često i u celoj državi i regionu, a predstavlja obavezu prodaje podfranšize i stvaranja sopstvene mreze poslovnica.

Premijum franšiza je konverzioni tip franšiznog poslovanja gde se već razrađeni biznis model (poslovnica Fly Fly-ja) daje u zakup kao posebna franšizna jedinica. Ovim dobijate tzv. "ključ u ruke", već razrađenu poslovnicu. Individualnom vlasniku ove franšizne jedinice ovim je obezbeđena prednost u odnosu na konkurente, kao što su korišćenje poznate marke, standardizovani program obuke, postojeće baze avio kompanija i rezervacioni sistem, marketing. Na taj način se izbegavaju tehnički detalji oko odabira lokacije poslovnice, osnivanja kompanije, opremanje i započinjanja poslovne aktivnosti.

Sledeći korak bi bio projekcija troškova započinjanja posla, sagledavanje trenutnog finansijskog stanja i mogućnosti finansiranja. Pre nego što otvorite franšizu, potrebno je odrediti koliko će biti potrebno novca za njeno otvaranje i da li to možete priuštiti.

Projekcija minimalnih budućih prihoda. Zapamtite da ne postoji automatska korelacija između otvaranja franšize i činjenice koliko će ona biti profitabilna. Potrebna investicija je samo indeks koliko je potrebno za start, a ne kakav će posao biti kada se pokrene.
U prvoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi:

AVIO KARTE- 30 -50 karata

TURISTIČKI ARAŽMANI - 7-10 aranžmana

PUTNA ZDRASTVENA OSIGURANJA - 10 -20 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno
U drugoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi:

AVIO KARTE- 40 -80 karata

TURISTIČKI ARANŽMANI - 10-15 aranzmana

PUTNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA - 20 -30 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno
U trećoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi:

AVIO KARTE- 70 -100 karata

TURISTIČKI ARANŽMANI - 15-20 aranžmana

PUTNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA - 30 -40 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno

*Korišćeni podaci iz Centra za franšizing , Privredna komora Srbije