Franšizno poslovanje

Franšizno poslovanje

Franšizing se najčešće definiše kao sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća povezanih franšiznim ugovorom. Franšizing se javlja  kada kompanija - vlasnik proizvoda i usluga (davalac franšize) pruža mogućnost određenoj osobi ili grupi (primaocu franšize) da distribuira njegove proizvode ili usluge, koristi njegovo ime i znak, kao i poslovni sistem, a primalac franšize se obavezuje da ce poslovati pod tačno određenim uslovima.          

             Davalac franšize prenosi svoj već oprobani sistem poslovanja, robnu marku, priručnike, opremu, obuku, iskustvo i usluge podrške. Davalac franšize ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat, primalac franšize plaća davaocu početnu naknadu i naknadu za korišćenje trgovačkog imena i načina poslovanja.

           Oblik poslovanja koji nudi franšiza je najbliži garanciji za uspeh na današnjem tržištu. Franšizno poslovanje pruža sigurniji početak poslovanja i veću verovatnoću za uspehom nego u samostalnom poslu. Sva istraživanja su pokazala da pokretanje poslovanja u sistemu franšize veoma retko ne uspeva, a kada se to dogodi, najčešći razlog je taj što se primalac franšize nije držao sistema rada i procedura. Još jedan razlog zašto je mudro kupiti franšizu je taj što se finansijsko poslovanje franšize može temeljno istražiti pre nego što se uđe u velike troškove. Kada sami započinjete posao, uvek poslujete sa rizikom.

            Davalac franšize zajedno sa svojim primaocima franšize stvara franšiznu mrežu i njegova je odgovornost da osigura rad i rast mreže. Zahvaljujući zajedničkoj marki, franšizna mreža brzo gradi identitet i reputaciju.

Primalac franšize mora imati u vidu sledeće:

  • mora poštovati odnos između davaoca franšize i sebe koji je određen ugovorom
  • ne sme ni na jedan način da kompromituje reputaciju mreže tj. svih drugih primaoca franšize
  • ne sme da izneveri poverenje svojih kupaca, jer time ne nanosi štetu samo sebi već i celoj mreži.

 

          Oblici franšiznog poslovanja:

  • Single unit ili direktan franšizing je najjednostavniji oblik franšiznog poslovanja gde davalac franšize prodaje pravo da poslujete pod njegovim imenom samo u jednoj poslovnoj jedinici;
  • Master franšiza je poslovanje u kojem primalac franšize ima pravo regrutacije drugih primalaca za istog davaoca na ugovorenoj teritoriji.
  • Premium franšiza je oblik poslovanja koji vam omogućava da uzmete u zakup već razrađenu poslovnicu Fly Fly Travel-a.
  •  
  • *Korišćeni podaci iz Centra za franšizing , Privredna komora Srbije