Fly Fly Travel je kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv na budućeg primaoca franšize. Kompanija Fly Fly Travel je stekla iskustvo i znanje, razvila je uspešan, efikasan i savremen sistem pružanja usluga u oblasti turizma, avio industrije, školstva i izdavaštva sopstvenog magazina. Najviši standardi kvaliteta pruženih usluga doprineli su da  Fly Fly Travel  stekne reputaciju i veliki poslovni ugled u zemlji i regionu. Glavne karakteristike naše kompanije kao davaoca franšize jesu: 

 •  jedinstvenost -novi koncept koji ima potencijala za širenje u domaćim i međunarodnim uslovima
 •  profitabilnost - koncept koji primaocu franšize donosi atraktivan povraćaj svojih ulaganja
 •  sistematičnost - sistemi poslovanja su detaljno razrađeni
 •  laka prenosivost - znanje i iskustvo su lako prenosivi primaocu franšize
 •  dostupnost - franšizu može priuštiti veliki broj poslovnih subjekata

 

Ulaskom u franšizno poslovanje Fly Fly Travel će vam omogućiti:                                

 •  prodajnu moć poznatog brenda i kvalitetne usluge
 •  pomoć tokom poslovanja
 •  brzo, efikasno i sigurno postavljanje i širenje posla
 •  kontuiranu razmenu iskustava i dobrih poslovnih ideja u sistemu
 •  kontuiran nadzor i pomoć - tehnička, logistička i marketinška podrška
 •  precizno definisanu marketinšku strategiju i cilj
 •  precizno definisane finansijske planove i orijentire profitabilnosti
 •  programe neophodne za rad 
 •  korporativni indetitet - homogenost svih unutrašnjih elemenata.
   

*Korišćeni podaci iz Centra za franšizing , Privredna komora Srbije