O fransiznom paketu

Franšiza

O fransiznom paketu Franšiza

Odlučiti se za oblik franšize. Kompanija Fly Fly Travel omogućava sve tipove franšiznog ugovora. Sve tipovi ugovora su na snazi tri godine. Pre samog ugovora pristupa se ugovoru o poverljivosti. Ovim ugovorom primalac franšize potvrđuje da su sve informacije koje je davalac franšize dostavio strogo poverljive i da se s njima treba tako postupati. Shodno tome, primalac franšize ne sme neposredno ili posredno otkriti poverljive informacije nijednom trećem licu.

Zasto Fly Fly Fransiza

Franšiza

Zasto Fly Fly Fransiza Franšiza

Fly Fly Travel je kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv na budućeg primaoca franšize.

Cene fransiznih paketa

Franšiza

Cene fransiznih paketa Franšiza

Cene fransiznih paketa

Ustupanje fransize

Franšiza

Ustupanje fransize Franšiza

Novina u franšiznom poslovanju Fly Fly Travel-a, po čemu se razlikujemo od drugih franšiznih koncepata u Srbiji, pa i u regionu, jeste ustupanje franšizne jednice.

Koga trazimo

Franšiza

Koga trazimo Franšiza

Primalac franšize (franšizer) je pravno ili fizičko lice koje potpisom posebnog ugovora prihvata jedan sistem rada koji od sada čini njegov sistem poslovanja. Tako ulazi u lanac distribucije koji ima prepoznatljivo ime. Franšizer je nezavisan preduzetnik

Kako do fransize

Franšiza

Kako do fransize Franšiza

Nakon uredno popunjenog i poslatog upitnika očekujete poziv i zakazivanje sastanka, ukoliko ste prošli prvu selekciju

Kontakt

Franšiza

Kontakt Franšiza

Kontakt

Franšizno poslovanje

Franšiza

Franšizno poslovanje Franšiza

Franšizing se najčešće definiše kao sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća povezanih franšiznim ugovorom. Franšizing se javlja kada kompanija - vlasnik proizvoda i usluga (davalac franšize) pruža mogućnost određenoj osobi ili grupi (primaocu franšize) da distribuira njegove proizvode ili usluge, koristi njegovo ime i znak, kao i poslovni sistem, a primalac franšize se obavezuje da ce poslovati pod tačno određenim uslovima.

Prezentacija

Franšiza

Prezentacija Franšiza

Fly Fly Travel je sa Vama od 2009. godine. Svoj brend jačali smo u oblasti vazduhoplovne industrije i turizma sa primarnim fokusom na prodaji avio karata.

Upitnik

Franšiza

Upitnik Franšiza

Fly Fly Travel veliku pažnju posvećuje odabiru kandidata za primaoce franšize. Primaoci franšize treba da budu poslovno orijentisani, lojalni, spremni na naporan rad, timsku igru i poštovanje standarda kompanije. Takođe, veoma je važno da ste i Vi uvereni da je odabir naše franšize pravi izbor za Vas. U skladu sa tim pozivamo Vas da ispunite sledeći upitnik.

Ponuda fransize

Franšiza

Ponuda fransize Franšiza

Fly Fly Travel je osnovan 2009. i za samo tri godine postojanja uspeo je da se pozicionira kao jedna od vodećih Agencija za prodaju avio karata u Srbiji.