Fly Fly Travel je deo ATPI mreže.

Fly Fly Travel i ATPI zajednički nude svoje usluge na polju posada za ofšor premeštanje, pomoćnog osoblja, stručnjaka i menadžmenta širom sveta, kao i najnižih raspoloživih pomorskih tarifa, lokalne ekspertize, a nalazimo se na svim važnim brodskim lokacijama na svetu. Naša visoko specijalizovana usluga dostupna 24/7 može brzo odgovoriti vašim rastućim potrebama, bez obzira na njihov uzrok.

Pomorske tarife namenjene su osoblju koje putuje na i sa dužnosti na mnogim vrstama brodova ili plovila. Plovila se mogu koristiti u različite svrhe, poput bušenja u potrazi za naftom i gasom, transport robe, transport nuklearnih i vetroturbina i njihova postavka itd.

Pogodnosti korišćenja pomorskih tarifa:

Pošto brodovi i plovila obično ne ostaju na jednom mestu, rezervacije letova njihovih pomorskih posada se često menjaju. Usled svih tih promena, klijent može sveukupno uštedeti dosta vremena korišćenjem pomorskih tarifa. One su potpuno fleksibilne (izuzeci će biti spomenuti u pomorskim ugovorima), sve karte su jednosmerne i ponekad se mogu kombinovati tako da se naprave povratne karte, a maksimalni dozvoljeni prtljag je obično 40 KG ili dva komada (postoje izuzeci). Razlog čestih promena u okviru luke je zato što se rasporedi plovila stalno menjaju. To može biti usled vremenskih uslova, ali takođe i zbog kašnjenja koja se javljaju prilikom ulaska u luke. Promena posade može biti obavljena samo kada se onaj koji završava i onaj koji počinje smenu mogu zameniti. Vremena uplovljavanja i isplovljavanja mogu biti veoma važna da bi se osiguralo da onaj koji završava i onaj koji počinje smenu mogu predati posao jedan drugom. Učestalost promene posade je obično na svaka 2 meseca do 6 meseci, a članovi posade putuju do i od različitih aerodroma pošto većina plovila menja lokaciju. Neka plovila i brodovi imaju fiksni raspored, drugi nemaju. Menadžer posude će probati da zakaže promenu posade u „lakoj“ luci. Pomorske tarife nekada su skuplje od polu-fleksibilnih tarifa, ali je dozvoljen neograničen broj promena i otkazivanje, tako da se tako može uštedeti puno na kraju. Takođe, pošto je dozvoljeno 40 KG ili dva komada prtljaga, ne postoji naplaćivanje viška prtljaga.

Ko može koristiti pomorske tarife:

  • Pomorci na aktivnoj plovnoj dužnosti koji se pridružuju ili napuštaju trgovačko morsko plovilo, uključujući kruzere, registrovane kod kompanije Lloyds i teže od 100GWT.
  • Inženjeri/izvođači radova/inspektori/osoblje za održavanje itd. koji putuju da bi obavljali posao na plovilu, bilo da je ukotvljeno ili plovi.
  • Brodska posada uključujući zabavljače i medicinsko osoblje.
  • Posada za bagerovanja i snabdevanje

Koje dokumente putnik mora da poseduje da bi kupio pomorske tarife (u najvećem broju slučajeva):

  • Važeći „Seaman book“ *dokument koji je zapisnik o sertifikatima i iskustvima pomorca tokom njegove karijere
  • Kopijanja originalnih papira i prijavi ili odjavi
  • Pismo na kompanijskom memorandumu na engleskom koje sadrži sledeće informacije:

1. Ime putnika

2. Datum putovanja

3. Naziv plovila

4. Pozicija ili zaduženje na brodu

 

Za vaše upite ili više informacija molimo vas da se obratite na e-mail adresu lista.corporate@flyflytravel.com ili na naš call center 011/218-56-16.