USLOVI AGENCIJE FLY FLY TRAVEL

 • Fly Fly Group
 • sedište : Knez Mihailova 4, 11000 Beograd
 • MB : 20968427
 • PIB: 108282941
 • telefon: +381 11 218 56 16
 • e-mail: avio@flyflytravel.com
 • web site : www.flyflytravel.com

 

Kupovinom elektronske avio karte zaključujete ugovor o putovanju sa organizatorom, pružaocem usluge - avio kompanijom. Veoma je važno da dobro proučite Uslove prevoza avio kompanije i tarife. Pravila i uslove tarifa avio prevoznika pročitajte u delu "Slažem se sa uslovima avio kompanije''. Potvrđujete štikliranjem pri pravljenju rezervacije. Naši agenti će vam rado pomoći u vezi sa svim pravilima i restrikcijama. Agencija Fly Fly Travel ima ulogu posrednika u kupovini i nije u mogućnosti da menja pravila koje je propisao pružalac usluge sa kojim ste sklopili ugovor o prevozu, odnosno avio kompanija.

 

Osnovna pravila za avio karte

 

Putna karta je dokument koji nije prenosiv na drugu osobu. Segmenti leta moraju biti iskorišćeni u redosledu navedenom na itinereru putne karte. Kod svake karte važe posebna pravila avio prevoznika. Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan plaćanja putne karte.

 

Rezervacija i načini plaćanja

 

Fly Fly Travel ima pravo da otkaže rezervaciju bez prethodnog obaveštavanja ukoliko putnik ne kupi avio kartu do roka koji je odredila avio kompanija ili naš agent. Trajanje rezervacije koju napravite preko Fly Fly Travel online sistema zavisi od brojnih faktora kao što su pravila avio kompanije ili blizina leta, pa vas molimo da pozovete naše agente i proverite do kada treba izvršiti uplatu. Preko call centra možete saznati vreme trajanja napravljene rezervacije, odnosno krajnji rok do kog treba izvršiti uplatu. Broj  telefona call centra je: 011/ 218 56 16. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac mora biti blagovremeno dostavljen na račun agencije, odnosno pre isteka krajnjeg roka za izdavanje avio karte. Molimo vas da nas obavestite kad izvršite uplatu. Izdavanje elektronske avio karte se radi po izvršenoj uplati, a avio kartu dobijate emailom, faksom ili je lično preuzimate u nekoj od poslovnica agencije Fly Fly Travel.U slučaju plaćanja kreditnom karticom treba da budete registrovani korisnik našeg online pretraživača. Plaćanjanjem kreditnom karticom isključivo možete kupiti avio kartu za letove koji su udaljeni najmanje 24 sata od trenutka transakcije. Ovaj rok je određen zbog obavezne provere validnosti kreditne kartice kojom plaćate. Prvobitno na mail dobijate samo potvrdu rezervacije a ne izdatu elektronsku kartu. Kada vaša kartica prođe sigurnosnu proveru, rezervacija će biti izdata i elektronska karta će Vam biti poslata na e-mail adresu koju ste ostavili. U slučaju da narednih 24h ne dobijete elektronsku kartu na email koji ste ostavili, molimo vas da nas kontaktirate i proverite razlog zašto karta nije izdata. Naši agenti će, takođe, pokušati da kontaktiraju vas.

Fly Fly Travel zadržava pravo da pre izdavanja karte od vas zatraži dodatne informacije koje bi osigurale validnost i vlasništvo kreditne kartice  kojom kupujete. Fly Fly Travel zadržava pravo da ne prihvati transakciju sa određenih kreditnih kartica koje ne ispunjavaju sigurnosne propise ili za koje kupac nije u mogućnosti da dokaže vlasništvo. U tom slučaju ćete po pravljenju rezervacije biti obavešteni da vaša kreditna kartica ne ispunjava uslove i rezervisana suma će biti oslobođena. Za dodatne informacije u vezi sa plaćanjem kreditnom karticom možete pozvati naš call center :

011 / 218 56 16.

 

Izjava o konverziji
 

Sva plaćanja se vrše u dinarima (RSD). Iznos za koji će vaša kartica biti zadužena se računa konverzijom cene u evrima u RSD prema trenutnom kursu rezervacionog sistema za avio karte (kod naših agenta možete proveriti koji je kurs aktuelan). Zaduženje kreditne kartice se u nekim slučajevima (kada avio kompanije nisu rezidenti u Srbiji) može desiti par dana nakon samog izdavanja avio karte, pa onda kurs dinara prema devizama može biti nešto drugačiji. Zbog drugačijeg kursa u trenutku zaduženja kartice moguća je razlika u odnosu na originalnu cenu na našem sajtu. Pri zaduženju kartice, ista suma u RSD se pretvara u lokalnu valutu prema kursu banke izdavaoca kreditne kartice. Ukoliko dinar (RSD) nije primarna valuta vaše banke (tj. izdavaoca kartice) nećemo biti odgovorni za bilo kakve izmene u ceni koje su prouzrokovane konverzijom dinara u stranu valutu po kursu banke izdavaoca kartice. Takođe nećemo biti odgovorni za eventualne dodatne provizije za valutne transakcije koje naplaćuje Vaš izdavalac kartice, tj. banka. 

 

Otkazivanje, odlaganje leta i povraćaj sredstava

 

Fly Fly Travel ne snosi odgovornost za otkazivanje ili pomeranje leta iz komercijalnih ili nekomercijalnih razloga od strane izabranog avio prevoznika. Ako sam putnik odluči da otkaže putovanje ili dođe u situaciju da nije u mogucnosti da putuje, moraju se poštovati pravila koje je propisao avio prevoznik. Za neiskorišćenost ili otkazivanje kupljene karte plaća se određena naknada prema uslovima tarife avio kompanije. Određene tarife su potpuno nerefundabilne u slučaju putnikovog otkazivanja.

U slučaju odbijanja vize, odbijenica ambasade nije garancija za refundaciju uplaćene avio karte. Mogućnost refundacije isključivo zavisi od propisa avio kompanije. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima tarife pre kupovine, odnosno izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da vam asistiraju u pružanju ovih informacija.

Fly Fly Travel će refundirati novac osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu o čemu treba pružiti dokaz, tj. račun. Nadoknada za izdavanje avio karte ne podleže refundaciji.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio platnom karticom, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fly Fly Travel je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i  American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Promene

 

Na osnovu uslova tarife i trenutne raspoloživosti, promena destinacije ili datuma poletanja može se zahtevati promena (upgrade) tarife, odnosno doplata razlike u ceni. Takođe, uslovi ekonomskih tarifa uglavnom propisuju uplatu obaveznog penala za promenu. Određene tarife uopšte ne dozvoljavaju promene nakon izdavanja karte i kod njih se samo može primeniti refundacija. Takođe, određene karte (tarife) imaju manju važnost od 12 meseci i nije ih moguće promeniti na duži ostanak od definisanog roka. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima za promene pre kupovine, odnosno pre izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da vam asistiraju u pružanju ovih informacija.

 

Prtljag

 

Različite avio kompanije imaju drugačija pravila vezana za količinu i maksimalnu težinu prtljaga. Takođe različite tarife jedne iste avio kompanije mogu imati drugačije uslove za prtljag. Obratite pažnju da li pojedini letovi imaju ili nemaju prtljag uključen u cenu! Dozvoljenu količinu predatog prtljaga možete proveriti pri biranju opcija na polju “detalji leta“ ili na polju “'Vaš let“ pri pravljenju pojedinačne rezervacije. U slučaju da želite da dokupite prtljag molimo vas da pozovete naš call centar na 011/ 218 56 16 kako biste se informisali o cenama i uslovima.

Putnik je u obavezi da se o tim pravilima informiše pre kupovine karte. Eventualne dodatne troškove prouzrokovane odstupanjem od pravila vezanih za prtljag snosi sam putnik. U slučaju gubitka prtljaga, putnik je dužan da slučaj odmah prijavi na Lost and Found šalteru aerodroma. U slučaju oštećenja prtljaga žalbu treba podneti na šalteru avio kompanije. Za sve troškove prouzrokovane gubitkom ili oštećenjem prtljaga odgovara prevozilac, tj. avio kompanija.

 

Zaštita privatnosti korisnika

 

U ime Fly Fly Travel obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Fly Fly Travel (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sistemima banke i avio kompanije. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Dužnosti i odgovornosti putnika

 

 • Putnik je odgovoran da dostavi podatke za rezervaciju koji su potpuni i tačni.
 • Putnik je dužan da po prijemu karte proveri ispravnost unetih podataka: ime i prezime putnika, destinaciju na koju putuje, datume i vremena letova.
 • Putnik je dužan da pristupi mestu ukrcavanja (check-in) i izvršenju svih traženih procedura na vreme, ne kasnije od vremena koje je odredio prevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod avioprevoznika ili u agenciji Fly Fly Travel.
 • Putnik je dužan da na prijavljivanju za let dokaže svoj identitet i priloži odgovarajuće putne dokumente koji odgovaraju podacima navedenim u avio karti.
 • Putnik ima dužnost da se blagovremeno informiše i pribavi sva potrebna dokumenta, odnosno ispuni sve uslove za ulaz u zemlju u koju putuje i izlaz iz zemlje iz koje putuje, kao i za tranzitnu destinaciju.
 • Fly Fly Travel NE SNOSI ODGOVORNOST AKO PUTNIK NE PRIBAVI SVA POTREBNA DOKUMENTA KOJA PROPISUJE VIZNI REŽIM ZEMLJE U KOJU PUTUJE I PREKO KOJE PUTUJE. Fly Fly Travel ne odgovara za neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik nije mogao da nastavi putovanje. Ako putnik poseduje srpski pasoš on mora trajati minimum 3 meseca nakon zakazanog povratka. Postoje izuzeci za određene zemlje pa vas molimo da to blagovremeno proverite sa nadležnim državnim institucijama.
 • Sve propise određuju nadležni organi zemalja između kojih putuje i preko kojih se tranzitira. Takođe, Fly Fly Travel nije odgovoran za slučajeve kada pogranična policija, carina ili drugi državni organi putniku zabrane izlazak iz zemlje ili ulazak u neku zemlju.
 • Fly Fly Travel vam može asistirati u dobavljanju gorenavedenih informacija ili vas uputiti na nadležne institucije za određena pitanja. Savetujemo da kontaktirate naše agente ako imate bilo kakvu dilemu o svom putovanju.
 • Svi putnici agencije Fly Fly Travel su u obavezi da poseduju Međunarodno putno osiguranje. U protivnom Fly Fly Travel neće biti odgovoran za eventualne dodatne troškove ili neprijatnosti koje mogu nastati (zadržavanje na granici, nemogućnost ulaska u zemlje Šengen zone i slično).
 • Putnik je dužan da bude prisutan prilikom kontrole njegovog predatog ili ručnog prtljaga koju sprovode carinske ili druge službe. Obavezan je da poštuje carinske propise zemlje iz koje izlazi i zemlje u koju ulazi.
 • Prilikom kupovine putne karte putnik je dužan da obavesti Fly Fly Travel o svojim zdravstvenim problemima koji bi mogli otežati njegov prevoz ili negativno uticati na tok leta. Takođe mora ispuniti sve zdravstvene odredbe zemlje u koju putuje.

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati preko stranice za kontakt ili putem telefona:

 011/ 218 56 16.

 

Uslovi agencije Fly Fly Travel važe od 15. avgusta 2015. i primenjuju se u svim poslovnicama agencije Fly Fly Travel.