Avionski prevoz sportskog oruzja i municije

Avionski prevoz sportskog oruzja i municije

Avionski prevoz sportskog oruzja i municije

Avionski prevoz sportskog oruzja i municije

Prtljag

Najstrože je zabranjen prevoz sportskog oružja i municije u ručnom prtljagu.

Oružje se prevozi po posebnim i veoma strogim pravilima. Oružje se može prevoziti kao registrovani prtljag i to uz poštovanje težinskog koncepta. Ovaj prtljag se mora posebno najaviti kroz rezervaciju i za njega je potrebna saglasnost aviokompanije.

Pored propisnog pakovanja prilikom registracije putnik koji nosi sa sobom ovakvu opremu mora imati sledeću dokumentaciju:

  • Dozvolu za nošenje oružja,
  • Izvoznu dozvolu zemlje iz koje putuje i uvoznu dozvolu zemlje u koju putuje,
  • Specijalne carinske dozvole zemlje u koju unosi oružje.

Za prenos sportskog oružja i municije obavezno se raspitajte kod aviokompanije i kod policijskih službi kako biste pribavili svu potrebnu dokumentaciju. Dokumentacija potrebna za prevoz sportskog oružja i municije zavisi od svake zemlje posebno, kao i od avio kompanije. Neke kompanije čak i ne dozvoljavaju prenos oružja ni pod kojim uslovima.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati preko stranice za kontakt, ili putem telefona 011 218 56 16