Poseban prtljag

Poseban prtljag

Poseban prtljag

Poseban prtljag

Prtljag

U specijalni prtljag spada prtljag koji znacajno odstupa od stanadardnih kofera prema svojim oblicima i dimenzijama. Sva sportska oprema se meri i razvrstava u tri kategorije: mala, srednja i velika.

Bicikl

Prevoz bicikla se obicno prevozi po tarifama koje zavise od aviokompanije i destinacije. Moraju biti spakovani na propisan nacin u specijalne boksove za bicikl ili kao registrovani prtljag, dok pojedine kompanije ne postavljau nikave uslove. Pre leta se zato treba temeljno raspitati o svemu, ne samo kod aviokompanije nego ako je moguće i na aerodromu sa koga ćemo poleteti.

Ski, snowboard i oprema za golf

Može se jednostavno transportovati kao predati prtljag koji se računa kao jedan komad prtljaga ako je zapakovan zajedno i on se računa u ukupni prtljag poštujući težinski koncept. Postoji i opcija doplate ukoliko se oprema transportuje kao dodatni prtljag prema unapred odredjenim tarifama koje zavise od prevoznika. Za ovu opremu je potrebna rezervacija i potvrda 48 sati pre poletanja.

Kajak, kanu i oprema za surfovanje

Pojedine aviokompanije zbog tipova aviona nemaju mogućnost prevoza ovakve opreme. Većinom se moraju predati kao roba i u tom slučaju se tranportuju po pravilima kargo saobraćaja. Svaka aviokompanija propisuje sopstvena pravila za prevoz specijalnog prtljaga u zavisnosti od sopstvenog tarifnog sistema i koncepta određivanja cena kao i od tipa aviona kojim se vrši prevoz.

Ronilačka oprema

Ronilačka oprema se može sastojati od odela, prsluka, čarapa, maske, cipela, peraja, noža i regulatora. Ronilačke lampe moraju biti transportovane kao ručni prtljag i sijalica i baterija iz njih moraju biti izvađeni. Boca za kiseonik mora biti prazna a ventil na njoj mora biti otvoren i skinut. Ronilačka oprema može biti zapakovana zajedno i predata kao jedan komad prtljaga (komadni koncept), u slučaju da prelazi propisanu težinu naplaćuje posebna tarifa.

Muzički instrument

Muzički instrumenti se mogu prevoziti na više načina. Instrument se može prenositi kao registrovan ako je zapakovan u tvrdu kutiju. Aviokompanije ne odgovaraju za oštećenje ukoliko su instrumenti loše zapakovani.

Instrumenti čija dužina premašuje 100 cm se mogu transportovati isključivo kao jedan komad prtljaga (ne mogu biti zapakovani zajedno sa nekim drugim stvarima). Za instrumente čija je dužina preko 203 cm ili su teži od 32 kg mora se tražiti saglasnost aviokompanije. U ručnom prtljagu se mogu prenositi manji muzički instrumenti ukoliko se mogu uneti u kasete za ručni prtljag iznad sedišta. Za veće instrumente koji se prenose u putničkoj kabini potrebno je rezervisati dodatno sedište. Dodatno sedište se plaća po ceni tarife za odraslu osobu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati preko stranice za kontakt, ili putem telefona 011 218 56 16