Putnici sa posebnim potrebama

Putnici sa posebnim potrebama

Putnici sa posebnim potrebama

Putnici sa posebnim potrebama

Specijalni zahtevi

Putnici kojima su potrebna invalidska kolica moraju o tome obavestiti agenciju prilikom obavljanja rezervacije. Većina prevoznika i aerodroma nude besplatna invalidska kolica i vozila za prevoz sa pratiocem u odlasku i dolasku. Takođe, ovu uslugu je potrebno zatražiti prilikom rezervacije leta, kako bi putnik dobio potvrdu od prevoznika da će ona biti izvršena. Neki prevoznici na dugolinijskim letovima nude posebna kolica za kretanje po kabini (wheelchair on board). Putnici sa sopstvenim invalidskim kolicima treba da navedu veličinu i težinu kolica prilikom rezervacije, njihov prevoz u prtljažniku je besplatan. Za ovu vrstu usluge postoje različite kategorije u zavisnosti od stanja putnika i odnose se na potpunu nepokretnost, delimičnu nepokretnost, da li putnik može da prelaze manje ili veće deonice, da li je potrebna pomoć prilikom kretanja uz ili niz stepenice.

Putnici sa oslabljenim sluhom ili vidom

Na njihov zahtev, prevoznici pružaju uslugu pratnje na aerodromu. Prevoz obučenih pasa za pomoć u kabini je besplatan. Molimo da prilikom rezervacije obavestite agenciju da nameravate da letite uz pomoć psa.

Prevoz putnika sa zaraznim bolestima

Prevoznici generalno ne prihvataju prevoz osoba sa zaraznim bolestima kao što su otvorena tuberkuloza, zarazna žutica, šarlah, difterija, ovčije boginje ili slične bolesti.