Korisni saveti

Korisni saveti

Korisni saveti

Korisni saveti

Razne informacije

Na putovanje možete poneti dosta više stvari nego što je to zvanično dozvoljeno. Da biste u tome uspeli, morate voditi računa na koji način se pakujete , kao i na raspored stvari… Naime ukoliko imate potrebu za viškom prtljaga, izbegnite dodatne troškove, tako što će te teže stvari prebaciti u ručni prtljag, a kabastije i lakše ostaviti za kofer koji se predaje na čekiranju. Kada je ručni prtljag u pitanju, zvanično je dozvoljena težina od 10 do 15 kg, u zavisnosti od kompanije, ali u 99% slučajeva niko vam nikada to neće meriti. Obzirom da imate pravo samo na jedan ručni prtljag, višak vaših stvari možete spakovati u neke veće i čvršće kese, koje se ne računaju, kao poseban prtljag i mogu se dodatno poneti sa sobom u avion. Takođe kao ručni prtljag ne računa se ni mala (ženska) tašnica.

Često se u situacijama kada se do kranje destinacije menjaju dva ili više aviona, može desiti da dođe do privremenog gubljenja kofera. Šta to znači? Zbog kratkih konekcija ili grešaka na tranzitnim aerodromima, dolazi do toga da se prtljag zagubi, tj. ne ubaci na vaš let. Ukoliko do toga dođe na aerodromu vaše krtajnje destinacije, morate prijaviti nestanak prtljaga. Prilikom prijave, važno je ostaviti TAČNE podatke, brojeve telefona, po mogućstvu i neki lokalni broj, adresu gde odsedate, opis kofera i što detaljniji opis sadržaja. U zavisnosti od kompanije, putnik u ovakvim situacijama ima pravo na različite nadoknade, od predmeta za osnovnu higijenu do novčanog iznosa za svaki dan kašnjenja prtljaga. Ukoliko se u određenom roku prtljag ne pronađe, putnik ima pravo na totalnu nadoknadu štete, koja se takođe razlikuje u zavisnosti od avio kompanije.

Prilikom kupovine avio karte morate dobro obratiti pažnju na tačnost podataka, vreme, datum i mesto polaska, tranzita i povratka. Posebno na šta se mora obratiti pažnja je tačno upisano ime i prezime. Ukoliko dođe do greške u imenu, čak i u jednom slovu, male su šanse da se to može ispraviti, što praktično znači novi troškovi za poništavanje i izdavanje druge karte sa tačnim podacima.

Nikada ne pakujte važne ili vredne stvari u registrovan prtljag (npr. lekovi, važni dokumenti, kreditne kartice, hartije od vrednosti, novac, nakit, ključevi, kamere, telefoni i slični elektronski uređaji), zaključajte prtljag i pričvrstite nalepnicu sa imenom i prezimenom i adresom na unutrašnju i spoljašnju stranu prtljaga.