Zlatno turističko srce

Zlatno turističko srce

Zlatno turističko srce

Zlatno turističko srce

Nagrade

U novembru 2015. godine, u Hotelu Slavija u okviru Međunarodnog festivala ugostiteljstva, turizma i vina UGOTURVIN, Fly Fly Travel je dobio „Zlatno turističko srce“ za za najbolju turističku agenciju jugoistočne Evrope.

Fly Fly Travel ponovo je dobio titulu najbolje turističke agencije jugoistočne Evrope u maju 2016. u okviru dodele priznanja Turistički oskar Mediterana i jugoistočne Evrope - „Zlatno turističko srce“ Sacen International.

U sklopu turističke akcije „Biramo najuspešnije u turizmu Mediterana i jugoistočne Evrope 2016“, Sacen International je proglasio Fly Fly Travel za najbolju turističku agenciju Mediterana i jugoistočne Evrope.